Zekerheid over residu

17 juni 2024 - Expertartikel

Het belang van goede en betrouwbare residuanalyses neemt toe. De consument wil een gezond en schoon product. En grootwinkelbedrijven stellen steeds hogere eisen. Eurofins Agro biedt betrouwbaar residuonderzoek aan voor AGF-producten, sierteeltgewassen en overig plantmateriaal. Ook grond en water kan worden onderzocht op residu.

“Het analyseren van residuen is een specialisme”, vertelt Jan Hardeman, accountmanager Glastuinbouw bij Eurofins Agro. “Wettelijke regels, voorwaarden van grootwinkelbedrijven en exporteisen van andere landen worden regelmatig aangepast. Wij passen onze pakketten voortdurend hierop aan. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 700 residucomponenten.”

Werkzame stoffen

Met een residuanalyse onderzoekt Eurofins Agro welke  werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in groenten, fruit, aardappelen, grond, water of sierteeltgewassen aanwezig zijn. Jan Hardeman: “Hiervoor gebruiken we zeer geavanceerde GC- en LCMS-instrumenten. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Zo zijn we QS-gecertificeerd.” QS staat voor Qualität & Sicherheit (kwaliteit & zekerheid) en is ontwikkeld voor de Duitse groenten- en fruitsector. Veel Duitse supermarkten en ketens eisen van hun leveranciers dat de producten QS-gecertificeerd zijn.

Jan Hardeman: “Belangrijke richtlijnen om op te toetsen in groenten en fruit zijn de Europese MRL’s (Maximum Residu Limieten) en de ARfD-waarden (Acute Referentie Dosis. Dit is een schatting voor de hoeveelheid van een stof in voedsel die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten). Deze toetsingen kunnen wij op onze rapporten vermelden.

Spuitschade en bodemleven

Het belang van residuonderzoek is verschillend. Voor aardappelen, groenten en fruit is voedselveiligheid de reden om te analyseren. Jan Hardeman: “Daarnaast kan een reden voor residuonderzoek ook de controle  van spuitschade zijn. Denk aan spuitschade door het overwaaien van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Voor grond controleren we op ‘ophoping’ van gewasbeschermingsmiddelen in de grond. Dit heeft effect op het bodemleven en dus bodemvruchtbaarheid. Dit kan groeiremming veroorzaken. Onze PlantDoctors gebruiken daarom ook regelmatig pesticiden residu analyses om de oorzaak van gewasschade of groeiremming te kunnen achterhalen.

Drain- en oppervlaktewater

Residuonderzoek in water gebeurt om verschillende redenen. Waterschappen bepalen hiermee de kwaliteit van het water. Ook met de huidige zuiveringsplicht geeft een analyse van het gebruikte water op pesticiden residuen in een teeltsysteem zekerheid  Maar ook groeiremming of andere gewasschade kan een directe aanleiding zijn voor de analyse  van het water

TerrAttesT

Een zeer uitgebreide screeningsmethode binnen Eurofins is de zogenoemde TerrAttesT. Dit is een interessante methode  om water of grond snel te kunnen screenen op chemische verontreinigingen die mogelijk gewasschade kunnen veroorzaken. Hierbij wordt  onder andere gescreend op: