Indeling nutriënten naar functie

11 mei 2020 - Glasgroenten

Voedingselementen zijn in te delen naar de functie die ze in de plant hebben. De komende maanden publiceert Eurofins Agro een serie artikelen waarin de functie van de verschillende nutriënten wordt besproken. Ook is er aandacht voor gebreksverschijnselen, mogelijkheden van onderzoek en bemestingsadviezen. In het eerste artikel staat stikstof (N) centraal.

De vier functionele groepen zijn:

Tabel 1: Indeling van nutriënten naar functionele groepen voor een plant.

 

Element

Belangrijkste functie

Groep 1

Stikstof (N)

Is kwantitatief het belangrijkste element, onderdeel van aminozuren (bouwsteen van eiwitten), onderdeel van chlorofyl. 

Zwavel (S)

Is onderdeel van eiwitten en celmembranen, maakt zware metalen in de plant onschadelijk, biedt bescherming tegen vraat.

Groep 2

Fosfor (P)

Is de belangrijkste energiedrager in cellen, onderdeel van DNA, onderdeel van celmembranen. 

 

Silicium (Si)

Is onderdeel van celmembranen (stevigheid, elasticiteit van de celwand).

 

Borium (B)

Is onderdeel van celmembranen (stevigheid, groei van de celwand).

Groep 3

Kalium (K)

Regelt het openen en sluiten van de huidmondjes. Eiwitsynthese en enzymen werken alleen in aanwezigheid van K (en Ca).

 

Calcium (Ca)

Regelt de doorlatendheid van de celmembranen, eiwitsynthese en enzymen werken alleen in aanwezigheid van Ca (en K).

 

Magnesium (Mg)

Is onderdeel van het chlorofyl molecuul, regelt de werking van verschillende enzymen.

 

Chloor (Cl)

Is maar in zeer lage concentratie nodig (vergelijkbaar met spoorelementen) voor osmoregulatie

 

Mangaan (Mn)

Is belangrijk voor de productie van zuurstof in de fotosynthese, regelt de werking van verschillende enzymen.

 

Natrium (Na)

Is in vrij lage concentratie aanwezig in het plantsap.  Voor bepaalde fotosynthese processen (C4 en CAM planten) is het een essentieel “spoorelement”.

Groep 4

IJzer (Fe)

Is belangrijk bij bepaalde enzymen, en in de fotosynthese (stofwisseling van organische zuren). 

 

Zink (Zn)

Is bestanddeel van verschillende enzymen, is van belang bij celstrekking van de stengel en de hoofdnerf van het blad.

 

Koper (Cu)

Is belangrijk in de fotosynthese, zorgt voor verhouting van plantendelen.

 

Molybdeen (Mo)

Is belangrijk als onderdeel van enzymen die de stikstof voeding regelen (bijvoorbeeld bij planten met stikstof knolletjes).

 


Meer weten?

Neem contact met  op horti@eurofins.com of 088 876 1014.